Donderdag nam een honderdtal laaggeschoolde jongeren uit Kuregem deel aan de ‘Discover your talent’-dag. Daarbij kregen ze tips in hun zoektocht naar een job. Van de deelnemers van vorig jaar vond 83 procent werk.

 

De jonge Anderlechtenaars, tussen 18 en 25, kregen er tips en volgden workshops rond thema’s als het opstellen van een cv, solliciteren, de eigen sterktes leren kennen en dergelijke.

“Dit is een aparte aanpak om Brusselse jongeren te motiveren en hun zelfvertrouwen op te krikken”, aldus Véronique De Leener, voorzitster van vzw MAKS. Die vzw organiseert de dag samen met Business & Society en de bedrijven Accenture, Elia, Freshfields en Securex. “We proberen hun een realistisch beeld te geven van wat bedrijven verwachten en hoe ze daarop kunnen inspelen.”

Zie artikel Bruzz

Kuregemse jeugd zoekt werk op talentendag